Administration

team

SR. JAYA SEBASTIAN

PRINCIPAL
team

SR. REGINA MURMU

ADMINISTRATOR
team

Sr. Sumalatha Korapati

VICE PRINCIPAL